Koopovereenkomst activa passiva

Koopovereenkomst activa passiva

Zoekt u een voorbeeld koopovereenkomst activa passiva? Bij Wetboek Plus geloven wij in de kracht van delen. Gratis en beschikbaar voor iedereen. Daarom bieden wij verschillende voorbeeld documenten aan die gratis en op eigen risico gebruikt kunnen worden. Hieronder treft u een voorbeeld koopovereenkomst activa passiva.

Overdracht onderneming

Een onderneming kan op verschillende manieren worden overgedragen. De meest eenvoudige manier is door middel van een activa passiva transactie. Anders dan bij bijvoorbeeld een aandelenoverdracht hoeft daar geen notaris aan te pas te komen. Kort gezegd houdt een activa passiva transactie in dat de verkopende partij elk onderdeel van de onderneming apart verkoopt en overdraagt aan de kopende partij.

Koopovereenkomst activa passiva

Bij een activa passiva transactie is het in de eerste plaats belangrijk om elk onderdeel van de onderneming (van bureaus tot onderhoudscontracten) nauwkeurig te omschrijven. Daarnaast is het belangrijk dat voor iedere onderdeel van de onderneming wordt opgenomen op welke wijze dat onderdeel wordt overgedragen. Voor de overdracht van voorraden is bijvoorbeeld bezitsverschaffing nodig (artikel 3:90 BW), voor handelsnamen een akte (artikel 3:95 BW), voor debiteuren een akte en mededeling aan die debiteuren (artikel 3:94 lid 1 BW) en voor overeenkomsten een akte en medewerking van de wederpartij (artikel 6:159 BW). Wordt dit niet nauwkeurig opgeschreven dan kan het zijn dat (een deel van) de inventaris, debiteuren of onderhoudscontracten – per ongeluk – bij de verkopende partij achterblijft.

Werknemers

Een (belangrijk) onderdeel van de onderneming zijn de werknemers. De werknemers gaan daarom op grond van de wet (artikel 7:663 BW) mee met de onderneming. Partijen (de verkoper en de koper) kunnen hier – zonder uitdrukkelijke toestemming van de werknemer – niet van afwijken.

Contractuele garanties en verdeling van het risico

De wet geeft een kader voor garanties, verplichtingen en aansprakelijkheden voor verkoper en koper. Deze bepalingen zijn van ‘regelend’ recht. Dit betekent dat professionele partijen hier van af kunnen wijken. In deze overeenkomst is daarvoor gekozen (zie bijvoorbeeld artikel 1.3, 6, 7 en 9). Voornoemde artikelen kunnen naar eigen inzicht worden aangepast of uitgebreid. Het gaat er uiteindelijk om dat beide partijen zich kunnen vinden in de risicoverdeling zoals die (al of niet uitdrukkelijk) volgt uit de koopovereenkomst.

Download de voorbeeld koopovereenkomst activa passiva