Incasso dagvaarding

Voorbeeld Incasso dagvaarding

Zoekt u een incasso dagvaarding? Bij Wetboek Plus geloven wij in de kracht van delen. Gratis en beschikbaar voor iedereen. Daarom bieden wij verschillende voorbeeld documenten aan die gratis en op eigen risico gebruikt kunnen worden. Hieronder treft u een incasso dagvaarding. 

Betalingstermijn factuur

Als u een factuur stuurt, dan wilt u dat die op tijd betaald wordt. Vaak wordt daarvoor in de algemene voorwaarden een termijn van 14 dagen overeengekomen om te betalen. Na verloop van deze termijn verkeert de schuldenaar in de regel van rechtswege in verzuim (artikel 6:83 sub a BW).

Sommatie

Hoewel het naar de letter van de wet niet altijd noodzakelijk is om een sommatiebrief (een ‘ingebrekestelling’) te verzenden, is dit wel verstandig. In een sommatiebrief wordt de schuldenaar nog een laatste termijn gegund om te betalen. Wordt er dan nog steeds niet betaald, dan verkeert de schuldenaar in elk geval in verzuim (artikel 6:81 jo 6:82 BW).

Buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke handelsrente

Wordt een factuur niet voldaan en is het verzuim inmiddels ingetreden? Dan is de schuldenaar vanaf dat moment ook buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd (artikel 6:96 lid 2 sub c BW). Deze buitengerechtelijke incassokosten zijn de kosten voor het verzenden van bijvoorbeeld een sommatiebrief of het inschakelen van een deurwaarderbureau. De wet geeft een richtlijn voor het vaststellen van deze incassokosten. Bedrijven kunnen van deze wet afwijken.

Naast buitengerechtelijke incassokosten is de schuldenaar vaak ook wettelijke handelsrente verschuldigd. Deze rente moet worden betaald na verloop van de door partijen afgesproken betalingstermijn. Is er geen termijn is afgesproken, dan na verloop van 30 dagen na aanvang van de dag, volgende op die waarop de factuur is ontvangen (artikel 6:119a BW).

Incasso dagvaarding

Tot een bedrag van maximaal EUR 25.000 kunt u met deze incasso dagvaarding een procedure bij de kantonrechter starten zonder advocaat. U kunt de dagvaarding aanpassen op uw eigen situatie en verder invullen. Mocht u nog vragen hebben, dan is het verstandig om contact op te nemen met een advocaat, deurwaarder of juridisch adviseur.

Download: