Huurdersverklaring VvE

Huurdersverklaring VvE

Zoekt u een voorbeeld huurdersverklaring VvE? Bij Wetboek Plus geloven wij in de kracht van delen. Gratis en beschikbaar voor iedereen. Daarom bieden wij verschillende voorbeeld documenten aan die gratis en op eigen risico gebruikt kunnen worden. Hieronder treft u een voorbeeld huurdersverklaring VvE. 

Appartementen binnen een gebouw worden bewoond door de eigenaars zelf of door gebruikers (huurders). Beide bewoners moeten zich gedragen in lijn met de afspraken die binnen een VvE gelden. Die (gedrags)regels staan in de akte van splitsing, het toepasselijke modelreglement of een huishoudelijk reglement.

Huurdersverklaring VvE

De eigenaars van appartementen zijn gebonden aan de VvE-regelgeving. Gebruikers worden hieraan gebonden door middel van de ondertekening van een huurdersverklaring. Daarmee verklaart een gebruiker dat hij zich zal houden aan de regels die gelden binnen de VvE.

Vaak is eigenaar – op basis van het modelreglement – verplicht om een huurdersverklaring af te geven aan het bestuur van de VvE. Die verplichting geldt meestal vóórdat de verhuur ingaat.

Uitblijven van de huurdersverklaring

Het ligt op de weg van de eigenaar of verhuurder om een ondertekende huurdersverklaring te overleggen aan het bestuur van de VvE . Gebeurt dat niet, dan kunnen er boetes door het bestuur opgelegd worden. Mocht die verklaring niet worden overgelegd, dan kan het op de weg komen te liggen van het bestuur van de VvE om deze verklaring ter beschikking te krijgen.

Voor de eigenaar en voor het bestuur van de VvE biedt Wetboek Plus een voorbeeld huurdersverklaring VvE aan.

Download: