Geheimhoudingsovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst

Zoekt u een voorbeeld geheimhoudingsovereenkomst? Bij Wetboek Plus geloven wij in de kracht van delen. Gratis en beschikbaar voor iedereen. Daarom bieden wij verschillende voorbeeld documenten aan die gratis en op eigen risico gebruikt kunnen worden. Hieronder treft u een voorbeeld geheimhoudingsovereenkomst.

Geheimhoudingsovereenkomst

Een geheimhoudingsovereenkomst biedt voor de betrokken partijen de mogelijkheid om vertrouwelijke informatie veilig te delen. Vaak wordt ook de Engelse term: ‘non-disclosure agreement‘ (NDA) gebruikt.

In een NDA wordt afgesproken welke informatie geheim is, voor welk doel deze wordt verstrekt en wat de ontvangende partij wel en niet met deze informatie mag doen. Vaak wordt de ontvangende partij, de geheimhouder genoemd. De partij die informatie versterkt wordt meestal: verstrekkende partij genoemd.

Doel

Het verstrekken van vertrouwelijk informatie gebeurt meestal met een duidelijk doel. Het is belangrijk dit doel zo duidelijk mogelijk in de overeenkomst te omschrijven. Uit de overeenkomst moet duidelijk blijken waarvoor de vertrouwelijke informatie wordt verstrekt. In de praktijk is het tekenen van een geheimhoudingsovereenkomst vaak een voorwaarde, voordat onderhandelt kan worden.

Vertrouwelijke informatie

In een geheimhoudingsovereenkomst moet duidelijk worden omschreven wat onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan. Het is dan voor partijen duidelijk welke informatie onder de overeenkomst valt. Vaak wordt deze informatie voorzien van een stempel of ander herkenningsteken. Informatie van algemene bekendheid kan niet onder werking van de overeenkomst vallen.

Werknemers en hulppersonen

In de overeenkomst moet ook duidelijk worden omschreven voor welke personen de geheimhoudingsverplichting geldt. Vaak wordt in een aparte bepaling expliciet opgenomen dat de verplichting ook geldt voor werknemers en hulppersonen van de geheimhouder.

Download de Geheimhoudingsovereenkomst