Dagvaarding

voorbeeld dagvaarding

Zoekt u een voorbeeld dagvaarding? Bij Wetboek Plus geloven wij in de kracht van delen. Gratis en beschikbaar voor iedereen. Daarom bieden wij verschillende voorbeeld documenten aan die gratis en op eigen risico gebruikt kunnen worden. Hieronder treft u een voorbeeld dagvaarding. 

Procederen zonder advocaat

In sommige zaken is het mogelijk zonder advocaat te procederen. Bijvoorbeeld in veel bestuurs- en strafzaken is dit het geval. Ook in bepaalde civiele zaken bij de kantonrechter mag u zonder advocaat procederen. Het moet dan gaan om:

  • zaken met betrekking tot arbeidsovereenkomsten;
  • huurrechtgeschillen;
  • overige zaken waarbij de geldvordering maximaal EUR 25.0000,- is; of
  • waarbij de waarde van de vordering onduidelijk is, maar EUR 25.000,- niet zal overstijgen.

Als u zonder advocaat wilt procederen heeft u wel een dagvaarding nodig. Zodra u een dagvaarding heeft opgesteld kunt u deze door een deurwaarder aan de wederpartij laten betekenen.

Dagvaarding in kantonzaken

Een procedure begint met een dagvaarding. Daarin staat vermeld wie de eiser en gedaagde zijn. Verder vermeldt dat dagvaarding een tijd en datum van de zitting waarop de zaak behandeld wordt. Deze zitting wordt een rolzitting genoemd. U kunt op deze zitting verschijnen en (mondeling) verweer. Verstandiger is het om voorafgaand aan deze zitting een schriftelijke reactie op te stellen waarin wordt gereageeerd op de dagvaarding. Dit wordt een conclusie van antwoord genoemd.

De gegevens die in elk geval in de dagvaarding vermeld moeten worden staan in artikel 45 Rv en artikel 111 lid 2 Rv.

Voorbeeld dagvaarding

Hieronder treft u een voorbeeld dagvaarding die u kunt gebruiken om zonder advocaat een vordering bij de kantonrechter in te stellen. U kunt deze voorbeeld dagvaarding gebruiken in de hiervoor genoemde zaken, waarin u zonder advocaat kunt procederen. De voorbeeld dagvaarding kunt u zelf verder invullen en aanpassen op uw situatie. Mocht u nog vragen hebben, dan is het verstandig om contact op te nemen met een advocaat, deurwaarder of juridisch adviseur.

Download: