Arbeidsovereenkomst

Voorbeeld arbeidsovereenkomst

Zoekt u een voorbeeld arbeidsovereenkomst? Bij Wetboek Plus geloven wij in de kracht van delen. Gratis en beschikbaar voor iedereen. Daarom bieden wij verschillende voorbeeld documenten aan die gratis en op eigen risico gebruikt kunnen worden. Hieronder treft u een voorbeeld arbeidsovereenkomst.

Voorbeeld arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken tussen een werkgever en een werknemer. Als een werknemer in dienst is van een werkgever heeft hij een arbeidsovereenkomst. Dit wordt ook wel een dienstverband of dienstbetrekking genoemd. De voorbeeld overeenkomst gaat uit van een situatie waarin er geen cao van toepassing is.

De voorbeeld overeenkomst is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst na die periode van rechtswege eindigt. Opzegging is dan niet nodig. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan twee keer worden verlengd, zolang de totale duur niet meer dan 24 maanden is. Als de arbeidsovereenkomsten deze termijn overschrijden, of een vierde arbeidsovereenkomst wordt aangegaan is sprake van een arbeidsovereenkomst van onbepaalder tijd.

Opzeggen arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen. De opzegtermijn voor de werkgever is geregeld in artikel 7:672 lid 2 BW. Voor de werknemer geldt, in beginsel, een opzegtermijn van 1 maand (artikel 7:272 lid 4 BW). De opzegtermijnen kunnen in sommige gevallen worden verlengd of verkort.

Proeftijd

In de voorbeeld arbeidsovereenkomst is een proeftijd opgenomen. Een proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen. Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst op elk moment worden opgezegd. De opzegtermijn geldt dan niet. Alleen op verzoek moet de reden voor het opzeggen worden gegeven.

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde stelt de wet een maximale proeftijd (artikel 7:652 BW). Als een langere proeftijd is overeengekomen is deze nietig. Dit betekent dat deze niet geldt voor de werknemer.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding verbiedt de werknemer gedurende en na het dienstverband bepaalde werkzaamheden uit te oefenen. Deze werkzaamheden moeten in de overeenkomst nauwkeurig omschreven worden. Het concurrentiebeding kan alleen gelden voor een bepaald gebied. Dit gebied moet beperkt blijven tot het gebied waarin de werkgever werkelijk concurrentie kan ondervinden.

 

Download de Arbeidsovereenkomst