Aansprakelijkstelling

Aansprakelijkstelling

Zoekt u een voorbeeld aansprakelijkstelling? Bij Wetboek Plus geloven wij in de kracht van delen. Gratis en beschikbaar voor iedereen. Daarom bieden wij verschillende voorbeeld documenten aan die gratis en op eigen risico gebruikt kunnen worden. Hieronder treft u een voorbeeld aansprakelijkstelling.

Aansprakelijkstelling

Als u schade lijdt door toedoen van een ander is het belangrijk die ander aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, dan kunnen zij mogelijk de schade voor u verhalen. Anders zult u dat zelf moeten doen. Daarvoor kunt u gebruik maken van onze voorbeeld aansprakelijkstelling.

Het is belangrijk dat u de veroorzaker schriftelijk aansprakelijk stelt op het moment dat u bekend raakt met schade. Een aansprakelijkstelling bevat in ieder geval:

  • een ondubbelzinnige zin waarin de veroorzaker aansprakelijk wordt gesteld;
  • een beschrijving van de gebeurtenis;
  • de geschatte schade en hoe deze is opgebouwd;
  • het feit dat de totale schade nog kan veranderen;
  • een betalingstermijn.

Bewijsmateriaal

Als u de veroorzaker aansprakelijk wilt stellen, is het van belang bewijsmateriaal te verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan foto’s van de schade en de situatie. Maar ook gegevens van getuigen, een eventueel een politierapport of medisch dossier kunnen op een later moment nog belangrijk worden.

Per aangetekende en gewone post

Het is belangrijk dat de brief de veroorzaker bereikt. Wij adviseren daarom om de brief zowel per aangetekende post als per gewone post te versturen. Bewaar het bewijs van verzending zorgvuldig!

 

Download de Aansprakelijkstelling