Aanmaning VvE-bijdrage

Aanmaning VvE-bijdrage

Zoekt u een voorbeeld aanmaning VvE-bijdrage? Bij Wetboek Plus geloven wij in de kracht van delen. Gratis en beschikbaar voor iedereen. Daarom bieden wij verschillende voorbeeld documenten aan die gratis en op eigen risico gebruikt kunnen worden. Hieronder treft u een voorbeeld aanmaning VvE-bijdrage.

VvE-bijdrage

De VvE- bijdrage wordt door alle appartementseigenaren betaald, als bijdrage in de gemeenschappelijke kosten. Bijvoorbeeld voor het afsluiten van de verplichte verzekeringen van de VvE, schoonmaak en regulier onderhoud. De hoogte van de bijdrage kan per appartement verschillen. Gekeken wordt onder meer naar de hoogte van de begroting en het aandeel van het appartement in het geheel. Het aandeel van de verschillende appartementen is terug te vinden in de splitsingsakte. De bijdrage wordt jaarlijks in de begroting vastgesteld.

Betalen bijdrage

Iedere appartementseigenaar is verplicht de bijdrage te betaling. Vaak moet de VvE-bijdrage voor het begin van de maand worden betaald. Als niet (op tijd) wordt betaald, kan een betalingsherinnering worden gestuurd. Wordt er dan nog steeds niet betaald, dan kan een aanmaning worden gestuurd. Een aanmaning is de laatste mogelijkheid om zonder extra kosten te betalen.

Download de Aanmaning VvE-bijdrage