Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Toelichting Jurisprudentie

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De statuten kunnen de bevoegdheid tot vertegenwoordiging bovendien toekennen aan een of meer bestuurders. Zij kunnen bepalen dat een bestuurder de vereniging slechts met medewerking van een of meer anderen mag vertegenwoordigen. Bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan een… lees meer »