Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Wat is borgtocht?

Wat is borgtochtBorgtocht is een bijzondere overeenkomst waarbij de ene partij, de borg, zich verplicht om een schuld van een ander, de (hoofd)schuldenaar, na te komen. Een borg verstrekt alleen zekerheid. Dit betekent dat de borg pas kan worden aangesproken tot betaling, als de hoofdschuldenaar in gebreke blijft. Borgtocht is geregeld in artikel 7:850 e.v. BW.

 

Toelichting door een specialist!

Advocaat Vincent Melens van Flinck Advocaten schreef een toelichting over borgtocht bij artikel 7:850 BW.

Je leest zijn toelichting hier.