Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Wat is een opdracht?

In artikel 7:400 BW wordt de definitie van een opdracht gegeven. Dit artikel bepaalt of een overeenkomst wel of niet onder het bereik van titel 7 valt. Een opdracht is een overeenkomst waarbij iemand zich verbindt werkzaamheden te verrichten jegens een ander, maar niet op grond van een arbeidsovereenkomst. Als er sprake is van een overeenkomst van opdracht, kan er dus geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst.