Afdeling 4 – Voorschriften omtrent de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop

Winst- en verliesrekening

Op de winst- en verliesrekening worden afzonderlijk opgenomen: de baten en lasten uit de gewone bedrijfsuitoefening, de belastingen daarover en het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening na belastingen; de overige belastingen; het resultaat na belastingen. De baten en lasten uit de gewone bedrijfsuitoefening worden hetzij overeenkomstig lid 3, hetzij overeenkomstig lid 4 gesplitst. Afzonderlijk worden… lees meer »