Afdeling 2 – De in Nederland uit te spreken adoptie

Rechtsgevolgen adoptie

Een in Nederland uitgesproken adoptie heeft, wat betreft het ontstaan en de verbreking van familierechtelijke betrekkingen, de rechtsgevolgen die daaraan worden toegekend door het Nederlandse recht.

Toepassing Nederlands recht

Op een in Nederland uit te spreken adoptie is, behoudens lid 2, het Nederlandse recht van toepassing. Op de toestemming dan wel de raadpleging of de voorlichting van de ouders van het kind of van andere personen of instellingen is toepasselijk het recht van de staat waarvan het kind de nationaliteit bezit. Bezit het kind… lees meer »