Afdeling 4 – De inhoud van familierechtelijke betrekkingen uit hoofde van afstamming

Inhoud van de familierechtelijke betrekkingen

Onverminderd hetgeen ten aanzien van bijzondere onderwerpen is bepaald, wordt de inhoud van de familierechtelijke betrekkingen tussen ouders en kind bepaald door het recht van de staat van de gemeenschappelijke nationaliteit van de ouders of, indien dit ontbreekt, door het recht van de staat waar de ouders elk hun gewone verblijfplaats hebben of, indien ook… lees meer »