Afdeling 4 – Afstand en vermenging

Toelichting Jurisprudentie

Vermenging

Een verbintenis gaat teniet door vermenging, wanneer door overgang van de vordering of de schuld de hoedanigheid van schuldeiser en die van schuldenaar zich in één persoon verenigen. Het vorige lid is niet van toepassing: zolang de vordering en de schuld in van elkaar gescheiden vermogens vallen; in geval van overdracht overeenkomstig artikel 93 van… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Afstand vorderingsrecht

Een verbintenis gaat teniet door een overeenkomst van de schuldeiser met de schuldenaar, waarbij hij van zijn vorderingsrecht afstand doet. Een door de schuldeiser tot de schuldenaar gericht aanbod tot afstand om niet geldt als aanvaard, wanneer de schuldenaar van het aanbod heeft kennisgenomen en het niet onverwijld heeft afgewezen. De artikelen 48 leden 1… lees meer »