Afdeling 4 – Gelijke behandeling

Gelijke behandeling werknemers met tijdelijke arbeidsovereenkomst

De werkgever mag geen onderscheid maken tussen werknemers in de arbeidsvoorwaarden op grond van het al dan niet tijdelijke karakter van de arbeidsovereenkomst, tenzij een dergelijk onderscheid objectief gerechtvaardigd is. Een beding in strijd met lid 1 is nietig. Het College, genoemd in artikel 1 van de Wet College voor de rechten van de mens,… lees meer »

Gelijke behandeling werknemers met verschil in arbeidsduur

De werkgever mag geen onderscheid maken tussen werknemers op grond van een verschil in arbeidsduur in de voorwaarden waaronder een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, voortgezet dan wel opgezegd, tenzij een dergelijk onderscheid objectief gerechtvaardigd is. Een beding in strijd met lid 1 is nietig. Het College, genoemd in artikel 1 van de Wet College voor de… lees meer »

Gelijke behandeling mannen en vrouwen

De werkgever mag geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, het verstrekken van onderricht aan de werknemer, in de arbeidsvoorwaarden, bij de arbeidsomstandigheden bij de bevordering en bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst. Van lid 1 mag, voor zover het betreft het aangaan van de arbeidsovereenkomst en het verstrekken… lees meer »