Vijfde afdeling – Verificatie van vorderingen

Verificatievergadering

De rechter-commissaris kan de bewindvoerder verzoeken hem binnen acht dagen na dagtekening van het verzoek te melden of hij de verificatie van de vorderingen wenst voor te leggen aan de verificatievergadering. In het bevestigende geval stelt de rechter-commissaris dag, uur en plaats vast waarop de verificatievergadering zal worden gehouden en geeft de bewindvoerder hiervan onverwijld… lees meer »

Verificatie vorderingen

Op de verificatie van vorderingen zijn de artikelen 110 tot en met 116, 119 tot en met 127 (in welk laatste artikel in de plaats van 108, wordt gelezen: 289, derde lid) en 129 tot en met 137 van overeenkomstige toepassing. Renten, na de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling lopende ten aanzien van… lees meer »