Michael Dol

Advocaat Aansprakelijkheidsrecht bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten

Advocaat Michaël Dol is verbonden aan Van Diepen Van der Kroef Advocaten en geeft leiding aan de sectie Aansprakelijkheidsrecht in Amsterdam. Binnen dat rechtsgebied gaat het om schade en schadevergoeding in brede zin. Michaël behandelt niet zelden spraakmakende zaken, waarbij het eerste deel van zijn praktijk ziet op geschillen met betrekking tot misleiding, fraude en (andere soorten van) onrechtmatige daad. Het tweede deel van zijn praktijk ziet op verzekeringsgeschillen en beroepsaansprakelijkheid. Tegen de achtergrond van een groeiende claimcultuur, adviseert en procedeert Michaël voor en tegen (onder meer) de advocaat, makelaar, notaris, bestuurder en curator, in civiele schadeprocedures en in tuchtprocedures.