Te laat in hoger beroep, door een fout(je) in een uitspraak? Wie is de sigaar?

6 juni 2017

Als je een rechtszaak verliest, dan kun je tegen tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep. Het is dan zaak dit op tijd te doen. Op grond van artikel 339 lid 1 Rv moet een hoger beroep namelijk binnen drie maanden worden ingesteld. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de uitspraak. Deze termijn wordt in de praktijk (zeer) streng gehandhaafd. Maar wat nu als op het vonnis de verkeerde uitspraakdatum staat vermeld?

Foutje bedankt?

In een vonnis van de rechtbank Oost-Brabant was, door een slordigheidje, een fout geslopen. In het vonnis stonden namelijk twee verschillende data als uitspraakdatum vermeld. Op het voorblad stond 19 maart 2015, terwijl op het laatste blad 2 april 2015 als uitspraakdatum stond vermeld.

De verliezende partij in deze zaak wilde tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep. Daarom liet zij een hoger beroep dagvaarding uitbrengen op 25 juni 2015. Voor het instellen van hoger beroep geldt, zoals gezegd, een termijn van 3 maanden. Gelet op de datum op het voorblad was de dagvaarding daarom zes dagen te laat. Maar, gelet op de later vermelde datum (net) op tijd.. wat nu?

Bijzondere omstandigheden

Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat slechts in bijzondere omstandigheden mag worden afgeweken van de termijn voor het instellen van hoger beroep. Juist omdat het van groot belang is dat over de termijnen van hoger beroep geen onduidelijkheid bestaat. Van bijzondere omstandigheden is bijvoorbeeld pas sprake als degene die beroep instelt door een fout van de Rechtbank of het Hof niet tijdig wist of kon weten de er al uitspraak was gedaan en de uitspraak pas na het verstrijken van de hoger beroep termijn aan hem is verstrekt.

Van dergelijke bijzondere omstandigheden was in dit geval geen sprake. Vaststond dat de uitspraakdatum 19 maart 2015 was, en dit werd bewezen door het verbeterde vonnis. Daarnaast was de verliezende partij, ruim voor het verstrijken van de appeltermijn bekend met het gewezen vonnis. Volgens de griffie van de rechtbank is vonnis (al) op 19 maart aan hem verzonden, en daarnaast staat vast dat het vonnis op 15 april 2015 is betekend. Het Hof Den Bosch verklaart het beroep tegen de uitspraak daarom niet-ontvankelijk. De Hoge Raad bekrachtigd in cassatie deze uitspraak van het Hof.

Kortom: goed opletten!

De appeltermijn wordt, zo blijkt ook (weer) in deze procedure strikt gehanteerd. Slechts in (zeer) bijzondere omstandigheden mag van de geldende termijn worden afweken.Partijen kunnen zich niet snel verschuilen achter een fout(je) in een uitspraak of vonnis.

Het blijft daarom voor partijen goed opletten, vooral ook op de (lopende) appeltermijn(en). Daarbij mag van een advocaat worden verwacht dat hij op de hoogte is van de geldende termijnen en de verstrekkende gevolgen van de overschrijding daarvan. Kortom: opletten geblazen!

 

Over dit onderwerp schreef Cindy Snelders van Dirkzwager een interessante blog!

Lees haar blog hier.

Geschreven door