Suits-achtige praktijken in Amsterdam!

5 januari 2018

Het verhaal van de hit-serie Suits is ons (bijna) allemaal bekend: Mike Ross de briljante college drop-out, wiens droom om ooit een advocaat te worden uiteenspatte toen hij geschorst werd. Met zijn hoge IQ en fotografisch geheugen kan hij leven van het maken van de Law School Admissions Test voor anderen. Tijdens een schimmige transactie loopt hij per ongeluk binnen bij Harvey Specter, die op dat moment sollicitaties afneemt voor een nieuwe advocaat-stagiair(e). Harvey is zodanig onder de indruk van de scherpheid van Mike, zijn encyclopedische kennis van de wet en oprechte wil om advocaat te worden: Harvey neemt Mike aan en doen ze alsof Mike is afgestudeerd is aan de Harvard Law School. Uiteindelijk komt het hele verhaal uit en moet Mike Ross zelfs even brommen. Tof verhaal, maar fictie. Een recente (tucht)zaak doet anders vermoeden: Suits-achtige praktijken in Amsterdam!

Nederlandse Mike Ross van het tableau geschrapt!

Een Amsterdamse advocaat-stagiaire die al maandenlang zonder stageverklaring – onbevoegd – haar praktijk bleef voeren, is namelijk vlak voor Kerst van het tableau geschrapt. Het Hof van Discipline wacht de beslissing van de Raad van State over de weigering van een stageverklaring niet af en bekrachtigd met deze beslissing de eerdere uitspraak van de Raad van Discipline.

De Orde van Advocaten weigerde deze Nederlandse Mike Ross, stagiaire-onderneemster binnen het Amsterdamse advocatenkantoor Blokland, een stageverklaring te geven. Volgens de deken zou ze niet in staat zijn om: ‘zelfstandig en naar behoren de praktijk uit te oefenen’. Tegen dit besluit maakte de advocate bezwaar, welke ongegrond werd verklaard door de Rechtbank Amsterdam. De advocaat-stagiaire stapte daarom naar de Raad van State, welke zich nog niet over de zaak heeft uitgesproken.

Volgens de Amsterdamse deken volgde de advocaat-stagaire tijdens haar stage geen aanwijzingen op en weigerde ze zelfs inzage te geven in haar dossiers. Uit stageverslagen van haar patroons komt het beeld op van een, volgens de deken ‘onwelwillende en niet of moeilijk aanstuurbare werkneemster die graag haar eigen richting bepaalt, waarbij, naar haar stellige mening, het belang van haar positie als advocaat-stagiaire voorrang diende te verkrijgen bij het kantoorbelang’, en van ‘iemand die eigenwijs is, niet luistert, excentriek gedrag vertoont, geen gevoel voor verhouding heeft, liegt, geen uitgaande stukken wil laten zien, merkwaardige werktijden heeft en opvattingen heeft die men in een sociale omgeving beter voor zichzelf kan houden.’

Ook weigerde ze mee te werken aan de inhoudelijke toets van de Orde en waren er tijdens haar stageperiode nog tal van incidenten. Zo gebruikte ze bijvoorbeeld briefpapier van haar kantoor in verband met eigen privé-schulden.

Onbevoegd advocaat

Het Hof van Discipline constateert dat de advocate tussen 5 juli 2016 en 20 maart 2017 – toen legde de Raad van Discipline een spoedschorsing op – onbevoegd kantoor heeft gedreven. Dit feit met alle bijkomende incidenten, een ‘gebrekkige dossiervorming en administratie’ en een flinke foutscore in een High Trust steekproefcontrole door de Raad voor Rechtsbijstand, zijn voldoende reden voor schoring zo oordeelt het Hof van Discipline.

Einde oefening voor de Nederlandse Mike Ross. Dit Nederlandse verhaal sprak (toch) ook al minder tot de verbeelding, vinden wij.

Suits-achtige praktijken in Amsterdam

Lees de hele uitspraak over deze Suits-achtige praktijken in Amsterdam hier.

Geschreven door