Wederom Suits-achtige praktijken: advocaat schrijft eigen vonnis!

25 januari 2018

Eerder schreven we over de Suits-achtige praktijken in Amsterdam, waarbij een Amsterdamse advocaat-stagiaire die maandenlang zonder stageverklaring – en dus onbevoegd! – haar praktijk bleef voeren, door het Hof van Discipline van het tableau werd geschrapt. Maar, het kan nog gekker! In een ander geval vergat een advocaat de uitgebrachte dagvaarding aan te brengen. Om niet met ‘de billen bloot’ te hoeven, fabriceerde hij zelf twee vonnissen en een akte en stuurde die aan zijn cliënt. Het moet toch niet gekker worden?!

Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen

Dit oeroude en welbekende Nederlandse spreekwoord, dat zo veel betekent als men maakt niet tweemaal dezelfde fout, was op de betrokken advocaat niet van toepassing. Hoewel hij de wederpartij keurig had gedagvaard, vergat hij de dagvaarding aan te brengen. Hiervoor stelde zijn cliënt hem – logischerwijs – aansprakelijk. De advocaat probeerde het nog eens, maar maakte prompt dezelfde fout: wel gedagvaard, niet aangebracht!

Dan maar snel zelf een vonnis verzinnen!

Toen hij ontdekte nog een keer verzuimd te hebben om de zaak aanhangig te maken, durfde hij dit niet (nog een keer) aan zijn cliënt te vertellen. Hierop nam hij een rigoureus besluit, hij schreef zelf twee vonnissen en een akte en stuurde die aan zijn cliënt.

Al komt de leugen nog zo snel…

Om nog maar een bekend Nederlandse gezegde te gebruiken. Ook deze (tweede) keer kwam de misstap van de advocaat uit, en moest hij wederom met de billen bloot. Tegen de deken erkende de advocaat dat hij de twee vonnissen en de akte had vervalst. Naar eigen zeggen, omdat hij zijn cliënt niet onder ogen durfde te komen met het feit dat de uitgebrachte dagvaarding andermaal niet bij de rechtbank was aangebracht.

Een ernstige misstap, zo oordeelde de raad van discipline in ‘s-Hertogenbosch. Een misstap die zelfs het vertrouwen in de advocatuur ondermijnt. De advocaat werd door het Hof van het tableau geschrapt. Al was dit in zekere zin mosterd na de maaltijd, want de advocaat had zich reeds vrijwillig van het tableau laten schrappen.

Geschreven door