Proeftijdbeding

16 juni 2021

In de arbeidsovereenkomst kan een proeftijdbeding worden opgenomen. Doel van de proeftijd: het mogelijk maken van een vrijblijvende kennismakingsperiode. Bevalt het niet? Dan kan zowel de werkgever als de werknemer binnen de hiervoor gestelde periode zonder reden en per direct de arbeidsovereenkomst beëindigen. Deze moet dan wel rechtsgeldig zijn overeengekomen en uiteraard zijn er uitzonderingen op het gebruik kunnen maken van het beding. Advocaat mr. Marlotte Reckers  van Base Advocaten over een proeftijdbeding.

Eisen proeftijdbeding

Een rechtsgeldige proeftijd kent een aantal vormvereisten en vereisten voor de duur van de proeftijd:

  1. de periode moet voor beide partijen gelijk zijn;
  2. het moet schriftelijk worden overeengekomen;
  3. als het een contract voor onbepaalde tijd is, staat de wet een proeftijd van maximaal 2 maanden toe.
  4. bij een contract voor bepaalde tijd geldt dat:
    • alleen een proeftijd kan worden overeengekomen als de duur van het contract langer is dan 6 maanden;
    • de proeftijd maximaal 1 maand is als het contract korter dan twee jaar duurt en maximaal 2 maanden als het contract langer dan 2 jaar duurt en een einddatum kent (als het contract geen einddatum kent, geldt weer het maximum van 1 maand).

Let op: partijen kunnen niet rechtsgeldig achtereenvolgens meerdere proeftijden overeenkomen. Ook in geval van opvolgend werkgeverschap, mag niet opnieuw een proeftijd worden opgenomen. Dit is anders wanneer het opvolgend proeftijdbeding ziet op een (daadwerkelijk) nieuwe functie en de (opvolgend) werkgever de geschiktheid van de werknemer voor deze nieuwe functie wil nagaan omdat hij hier nog geen inzicht in heeft.

Slechts bij cao kan worden afgeweken van het maximum van 1 maand bij een bepaalde tijd contract dat korter duurt dan 2 jaar (maar langer dan 6 maanden) of geen einddatum kent. Elk beding dat niet aan voornoemde vereisten voldoet, is nietig.

Uitzonderingen

De klassieke opzegverboden (zoals het opzegverbod bij ziekte) gelden niet als sprake is van een rechtsgeldig opzegbeding. Wanneer mag je dan niet opzeggen tijdens de proeftijd? Als dit wegens redenen is die in strijd zijn met een discriminatieverbod. Denk aan: discriminatie tussen mannen en vrouwen (bijvoorbeeld ontslag wegens zwangerschap), discriminatie op grond van leeftijd of wegens chronische ziekte op handicap.

Daarnaast kan sprake zijn van misbruik van bevoegdheid door gebruik te maken van het proeftijdbeding. Dit laatste wordt niet snel aangenomen, maar er zijn gevallen bekend waarin de rechter oordeelde dat de werkgever misbruik van zijn bevoegdheid had gemaakt en een schadevergoeding moest betalen.

 

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met BASE Advocaten (010 – 275 99 11).

 

Geschreven door

Marlotte Reckers

Advocaat Arbeidsrecht

Base Advocaten