Een drone wordt uit de lucht geschoten. Eigen schuld?

19 mei 2017

Stel; een drone met camera wordt met een luchtbuks uit de lucht geschoten. Dan ben je in de eerste plaats een bijzonder goede schutter. Maar handel je daardoor ook onrechtmatig? En als dat het geval is, ben je dan ook verplicht om de schade aan de drone te vergoeden? Of is er sprake van eigen schuld omdat de drone daar niet mocht vliegen? In een recente zaak werd deze vraag aan de kantonrechter van de Rechtbank Gelderland voorgelegd.

De feiten

Eiser vliegt met een drone met (GoPro)camera boven het perceel van gedaagde. Uit het vonnis blijkt dat er al jaren sprake was van ruzie tussen (de ouders van) gedaagde en eiser over een erfdienstbaarheid van een weg. Gedaagde (en zijn huisgenoten) voelen zich door deze drone met camera bespied en besluiten de drone eigenhandig met een luchtbuks uit de lucht te schieten. Met succes. De drone valt uit de lucht en is beschadigd.

Onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW)

Wie handelt er in dit geval onrechtmatig? De kantonrechter vindt dat beide partijen een verwijt valt te maken en dat beide partijen onrechtmatig hebben gehandeld. Eiser heeft inbreuk gemaakt op de privacy van gedaagde; dat is onrechtmatig. Daarnaast heeft gedaagde inbreuk gemaakt op een eigendomsrecht van eiser door de drone met een buks te beschieten. Ook dat is onrechtmatig.

Eigen schuld (artikel 6:101 BW)

Nu vaststaat dat beide partijen onrechtmatig hebben gehandeld, moet de vraag beantwoord worden wie de schade moet vergoeden. Daarvoor zoekt de kantonrecht aansluiting bij artikel 6:101 BW waarin is bepaald dat in een dergelijke geval de schade wordt verdeeld over beiden. Met betrekking tot deze verdeling overweegt de rechter nog dat een inbreuk op het recht op privacy niet minder of zwaarder weegt dan de inbreuk op het eigendomsrecht. Beide partijen hebben even veel schuld. Dat leidt ertoe dat ieder van partijen 50% van de schade moet te dragen.

Geschreven door