Een concurrentie- en relatiebeding. Wanneer mag dat?

9 november 2021

Het komt nogal eens voor dat een werkgever in de arbeidsovereenkomst met de werknemer een concurrentie- en relatiebeding wil opnemen. Hierdoor kan de werknemer niet zomaar bij een concurrent of relatie aan de slag na het einde van zijn dienstverband bij de werkgever. Sterker nog, vaak staan er forse boetes op als de werknemer dit toch wel doet. Kan dit zomaar? Advocaat mr. Sanne Barbas van Base Advocaten over de geldigheid van een concurrentie- en relatiebeding. 

Ja en nee. In een vast contract mag een concurrentie- en relatiebeding schriftelijk overeen worden gekomen met een meerderjarige (18 jaar of ouder). In een tijdelijk contract mag dit in beginsel niet. Wil de werkgever dit toch, dan zal hij schriftelijk goed uit moeten leggen waarom zo’n beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dit is niet gemakkelijk. Als deze motivering ontbreekt dan is het beding niet geldig en is de werknemer hier dus niet aan gebonden. Als de motivering in het tijdelijke contract niet sterk genoeg is, kan de rechter het beding vernietigen. Hoewel een motivering in een vast contract niet nodig is, kan de rechter ook in dat geval oordelen dat het concurrentie- en relatiebeding deels of geheel vernietigd dient te worden. Hierbij zal de rechter het belang van de werknemer afwegen tegenover het belang van de werkgever. De uitkomst van deze afweging is vaak heel onzeker.

Met een geldig concurrentie- en relatiebeding is het de werknemer dus verboden bij een concurrent of relatie aan de slag te gaan. Als de werknemer dit beding overtreedt, kan hij (eventueel via de rechter) gedwongen worden zijn concurrerende werkzaamheden te staken. Het is verstandig om aan dit beding ook een schriftelijk boetebeding te koppelen. Dit zorgt er voor dat bij overtreding door de werknemer direct een boete verschuldigd is. Houd er wel rekening mee dat de boete door een rechter nog kan worden gematigd, indien de boete buitensporig hoog is.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met BASE Advocaten (010 – 275 99 11).

 

Geschreven door

Marlotte Reckers

Advocaat Arbeidsrecht

Base Advocaten